BÀI TẬP TÍCH SỐ TAN BỒI DƯỠNG HSG HÓA

Phần I : TÍCH SỐ TAN - pH CỦA DUNG DỊCH. Câu 1. Cho một mẫu thử axit fomic HCOOH có nồng độ 0,1M. Cho KHCOOH = 1,77.10-4. 1/ Tính pH của dung dịch HCOOH nói trên. 2/ Cho vào mẫu thử trên 1 lượng axit H2SO4 x M có cùng thể tích, thấy độ pH giảm 0,385 đơn vị so với pH khi chưa. -2. cho ...

liên hệ chúng tôi

Đề thi môn hóa lớp 10 thời gian làm bài 180 phút đề chính …

2014-12-9 · Đề thi môn hóa lớp 10 thời gian làm bài 180 phút đề chính thức. Câu I : I.1 X thuộc chu kỳ 4, Y thuộc chu kỳ 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ii là năng lượng ion hoá thứ i của một nguyên tử. Thực nghiệm cho biết tỉ số Ik+1/ Ik của X và Y như sau: X. 1,94 4,31 ...

liên hệ chúng tôi

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 HK II A. 1 ...

Biểu thức tính hằng số cân bằng . B. BÀI TẬP TỰ LUẬN I- Viết phƣơng trình hóa học của các phản ứng: 1. Viết các pứ xảy ra khi cho Fe, FeO, Fe 3 O 4, Fe 2 O 3 lần lượt t/d với dd H 2 SO 4 loãng và dd H 2 SO 4 đặc nóng . 2.

liên hệ chúng tôi

Tính chất, rủi ro và công dụng của sắt sunfua (II)

Câu 1.6. Cho tích số tan của Ag2CrO4 ở 25oC là 2,6.10-12. (a) Hãy viết biểu thức tích số tan của Ag2CrO4. (b) Hãy tính [Ag+] trong dung dịch bão hòa Ag2CrO4. (c) Hãy tính khối lượng Ag2CrO4 có thể tan tối đa trong 100 ml nước ở 25oC. (d) Thêm 0,1 mol

liên hệ chúng tôi

Tính chất, rủi ro và công dụng của sắt sunfua (II)

2019-7-29 · các sunfua sắt (II), còn được gọi là sắt sunfua, là một hợp chất hóa học có công thức FeS.Bột sắt sunfua là pyrophoric (nó tự bốc cháy trong không khí). Sắt sunfua (II) thu được bằng cách đun nóng lưu huỳnh và sắt theo phản ứng: Fe + S → FeS

liên hệ chúng tôi

Đề thi olimpic duyên hải bắc bộ lần thứ I môn: Hoá học ...

2018-7-30 · SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÀO CAI KỲ THI OLIMPIC DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ IV TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI MÔN: HOÁ HỌC THỜI GIAN: 180 PHÚT ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ (ĐỀ THI GỒM 3 TRANG, 10 CÂU) Câu1: (Cấu tạo nguyên

liên hệ chúng tôi

Chuyên đề hóa phân tích

2012-1-30 · Ion Fe(SCN)2+ có màu đỏ ở nồng độ bằng hoặc lớn hơn 10-5M. Hằng số điện li của nó là 10-2. 1. Một dung dịch chứa vết Fe3+. Thêm vào dung dịch này một dung dịch KSCN 10-2M (coi thể tích không đổi). Xác định nồng độ tối thiểu của Fe3+ để dung dịch xuất hiện màu đỏ.

liên hệ chúng tôi

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-17:2003 về vữa xây dựng ...

2021-10-20 · 6 Biểu thị kết quả Hà m lượng ion clo (Cl-), tính bằng %, theo công thức: trong đó: V 2 là thể tích Amoni sunfua xianua đã tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililít (ml); V 1 là thế tích Amoni sunfua xianua đã tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu thử, tính bằng

liên hệ chúng tôi

Kiểm tra 1 tiết

Câu 16: viết phương trình điện li của H2O Câu 17: tích số ion của nước: Câu 18: công thức tính pH Câu 19: công thức tính pOH Câu 20: công thức pH + pOH= Câu 21: nếu pH=a => tính nồng độ H+ Câu 22: môi trường axit, bazơ, trung tính theo nồng độ H+

liên hệ chúng tôi

Phản ứng tạo kết tủa

Cho tích số tan của Ag 2 CrO 4 ở 25 o C là 2,6.10 -12 . (a) Hãy viết biểu thức tích số tan của Ag 2 CrO 4 . (b) Hãy tính [Ag + ] trong dung dịch bão hòa Ag 2 CrO 4 . (c) Hãy tính khối lượng Ag 2 CrO 4 có thể tan tối đa trong 100 ml nước ở 25 o C. (d) Thêm 0 ...

liên hệ chúng tôi

Giải SBT hóa 10 bài 31: Hidro sunfua

2021-10-17 · Giải SBT hóa học lớp 10, giải bài 31: Hidro sunfua - Lưu huỳnh dioxit - Lưu huỳnh trioxit trang 63 SBT hóa học 10, để học tốt hóa học 10. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

liên hệ chúng tôi

ĐỒNG SUNFUA: CẤU TRúC, TíNH CHẤT, CôNG DỤNG ...

Đồng sunfua là một họ hợp chất vô cơ có công thức hóa học chung là CuxSy. Nếu x lớn hơn y, điều đó có nghĩa là sunfua giàu đồng hơn lưu huỳnh; và ngược …

liên hệ chúng tôi

File546

2015-8-26 · Tích số tan và độ tan 1.1 Tích số tan Quá trình hoà tan là quá trình thuận nghịch, do đó cũng tuân theo định luật tác dụng khối lượng. Xét cân bằng hòa tan (Mn+ là ion kim loại, Xm- là gốc axit hoặc OH- ): MmXn mMn+ + nXm- T = [M]m [X]n (*) T …

liên hệ chúng tôi

Muối Sunfua | Học Để Thi

2021-11-9 · + Phản ứng của muối sunfua với HNO 3 rất phức tạp, nói chung là HNO 3 sẽ đưa các ngyên tố phản ứng với nó lên số oxi hóa cao nhất. Một số muối sunfua có nhiều cách viết phản ứng dạng phân tử nhưng đều có chung phương trình ion thu gọn + VD1:

liên hệ chúng tôi

Ví dụ 1 : Bằng dung dịch NH3, người ta có thể làm kết tủa ...

Cho tích số tan của Ag2CrO4 ở 25oC là 2,6.10-12. (a) Hãy viết biểu thức tích số tan của Ag2CrO4. (b) Hãy tính [Ag+] trong dung dịch bão hòa Ag2CrO4. (c) Hãy tính khối lượng Ag2CrO4 có thể tan tối đa trong 100 ml nước ở 25oC. (d) Thêm 0,1 mol AgNO3 vào

liên hệ chúng tôi

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2662:1978 về Nước uống ...

2021-10-20 · 2.3. ion sunfua cản trở phép xác định do tạo chất màu vàng. Để kiểm tra ion sunfua cho vào mẫu nước một lượng nhỏ axit sunfuric (cứ 5ml nước thì cho 2ml axit sunfuric 1:3). Sau khi cho axit, mẫu nước bị đục là có sunfua.

liên hệ chúng tôi

Bài 32: Hiđro sunfua

Giải SBT Hoá Học 10 Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit. Chạm vào số sao để đánh giá. Đề số 1.

liên hệ chúng tôi

Giáo án môn Hóa học 11

2019-8-16 · Giáo án môn Hóa học 11 - Bài 32: Hidro sunfua lưu huỳnh dioxit lưu huỳnh trioxit. 1. Về kiến thức. - Học sinh biết tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, tính chất hóa học và ứng dụng của H2S, SO2 và SO3. - Học sinh hiểu ngoài tính axit yếu thì H2S …

liên hệ chúng tôi

Chuong 4

2013-8-28 · Chuong 4. 1. Cơ sở hóa học tinh thể NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006. Tr 69 – 140. Từ khoá: Hóa tinh thể, liên kết trong tinh thể, các loại chất, liên kết ion, liên kết tàn dư, liên kết cộng hóa trị. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có …

liên hệ chúng tôi

PHẢN ỨNG TẠO KẾT TỦA

Câu 1.6. Cho tích số tan của Ag2CrO4 ở 25oC là 2,6.10-12. (a) Hãy viết biểu thức tích số tan của Ag2CrO4. (b) Hãy tính [Ag+] trong dung dịch bão hòa Ag2CrO4. (c) Hãy tính khối lượng Ag2CrO4 có thể tan tối đa trong 100 ml nước ở 25oC. (d) Thêm 0,1

liên hệ chúng tôi

Hóa

2021-9-20 · Khi bạc sunfua gặp nước sẽ có một lượng rất nhỏ đi vào nước thành ion Ag+. Ion Ag+ có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh, chỉ cần 1/5 tỉ gam bạc trong 1 lít nước cũng đủ diệt vi khuẩn. Không cho vi khuẩn phát triển nên giữ cho thức ăn lâu bị ôi thiu.

liên hệ chúng tôi

Hydro sulfide – Wikipedia tiếng Việt

Cho tích số tan của Ag 2 CrO 4 ở 25 o C là 2,6.10 -12 . (a) Hãy viết biểu thức tích số tan của Ag 2 CrO 4 . (b) Hãy tính [Ag + ] trong dung dịch bão hòa Ag 2 CrO 4 . (c) Hãy tính khối lượng Ag 2 CrO 4 có thể tan tối đa trong 100 ml nước ở 25 o C. (d) Thêm 0 ...

liên hệ chúng tôi

Chuong 4

2013-8-28 · Chuong 4. 1. Cơ sở hóa học tinh thể NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006. Tr 69 – 140. Từ khoá: Hóa tinh thể, liên kết trong tinh thể, các loại chất, liên kết ion, liên kết tàn dư, liên kết cộng hóa trị. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử ...

liên hệ chúng tôi

Giải bài tập SBT Hóa 10 Bài 32: Hiđro sunfua

Giải bài tập SBT Hóa 10 Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit với cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Hy vọng ...

liên hệ chúng tôi

SKKN các phương pháp lập công thức phân tử của hợp ...

2021-11-2 · kết và rút ra kinh nghiệm và viết nên đề tài "Các phương pháp lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dành cho học sinh THCS". II. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Theo nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VII,

liên hệ chúng tôi

Bài 32. Hiđro sunfua

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit. 1 / 31. Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ... Nhấn vào đây để tải về. Báo tài liệu có sai sót.

liên hệ chúng tôi

CHƯƠNG 1.

Câu 16: viết phương trình điện li của H2O Câu 17: tích số ion của nước: Câu 18: công thức tính pH Câu 19: công thức tính pOH Câu 20: công thức pH + pOH= Câu 21: nếu pH=a => tính nồng độ H+ Câu 22: môi trường axit, bazơ, trung tính theo nồng độ H+

liên hệ chúng tôi

Bạc sulfide – Wikipedia tiếng Việt

2021-11-18 · Bạc sulfide là một mạng lưới vững chắc được làm bằng bạc (độ âm điện 1,98) và lưu huỳnh (độ âm điện 2,58), trong đó các liên kết có tính chất ion thấp (khoảng 10%). Sự thật thú vị Nó là một thành phần của phân tích vô cơ chất lượng cổ điển.

liên hệ chúng tôi

Giáo trình Hóa học phân tích

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Hóa học phân tích - TS. Nguyễn Đăng Đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên. hi [H2S+] pS Nói chung trong dung môi này pH được xác định trong phạm vi pH = 0 cho đến pH = PK (HS). Trong bảng (2.1) có cho đặc tính axit ...

liên hệ chúng tôi

CHƯƠNG I dien li

Natri sunfua. Amoni cacbonat. Bạc clorua. Hòa tan các chất sau: FeCl3, Fe2(SO4)3, NaCl, KNO3 vào trong cùng một dung dịch ta thu được ion nào? Viết công thức hóa học của những chất mà sự điện li cho các ion sau: Fe3+ và SO42−. Ca2+ và Cl−. Al3+ và

liên hệ chúng tôi

Hóa học 10 bài 32: Hidro sunfua

2021-11-19 · Hidro sunfua - Lưu huỳnh (IV) oxit - Lưu huỳnh (VI) oxit được VnDoc sưu tầm và giới thiệu các bài chuyên đề Hóa học lớp 10 tới các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo

liên hệ chúng tôi

Bản quyền © 2007- AMC | Sơ đồ trang web